Arkivets virkeområde er følgende sogne: 
 
Fjelsø - Hvam - Hvilsom - Simested - Testrup - Vesterbølle - Østerbølle - Aalestrup 
 
Gedsted sogn har deres eget lokalarkiv med et formaliseret samarbejde med arkivet  
i Aalestrup. 
 
 
På arkivet kan du finde: 
 
Hovedsamlingen: 
 
Person-, Forenings- og gårdhistorie 
Erhvervsvirksomheder  
Kommunale institutioner  
Matrikelkort 
Fotos, lydbånd, videobånd 
Lokalhistorisk litteratur 
Håndbogsamling 
 
Avis/avisregister: 
 
Vesthimmerlands Avis 1918 ff. 
Viborg Stifts folkeblad 1983 ff. 
Aalborg Stiftstidende (udklip) 1979 ff. 
 
Kopisamling: 
 
Folketællingerer 1787-1921 
 
Kirkebøger til 1891: 
                      
Fjelsø             1741 
    Gedsted         1741  
    Hvam              1813 
    Hvilsom          1821 
    Simested       1735 
    Testrup           1701 
    Vesterbølle    1681 
    Østerbølle      1681 
 
    Aalestrup hørte indtil ca. 1935 under Østerbølle sogn. Kirken i Aalestrup blev indviet 
    1908. 
 
 
Realregister til skøde- panteprotokoller ca. 1850-1950 
Skøde-panteprotokoller 1740-1927 
Skifteprotokoller, Lerchenfeld Birk 1719-1845 
Skifteprotokoller, Rinds-Gislum Herreder 1810-1866 
Tingbøger, Lerchenfeld Birk 1748-1813 
Tingbøger, Rinds-Gislum Herreder 1756-1859 
Politiprotokoller, Rinds-Gislum Herreder 1791-1863 
Politidomme, Rinds-Gislum Herreder 1808-1840 
Markbøger, Rinds-Gislum Herreder 1664-1688 
Brandtaksationer 1800-1871 
 
Fotos: 
 
    EDB-register med ca. 8000 personnavne 
    Pressefotos+ negativer fra pressefotograf Just Møller 
    Fotos+negativer (glasplader) fra fotograf Christensen, Aalestrup  
    Negativer fra fotograf Markussen, Aalestrup 
 
Diverse: 
 
    Materiale om flyvergravene på Aalestrup kirkegård. 
    Besættelsen:  vragdele, medaljer, uniformshue fra det nedskudte fly syd for Aalestrup. 
 
   Skoler, kirker og sogne i kommunen - bl.a. fotos af gravsten fra  
    nedlagte gravsteder fra Simested og Aalestrup. 
     
    Bygningstegninger: 
    arkitekt Chr. Dahl, Aalestrup              ca. 1450 tegninger     1940-1966 
    arkitekt Bent Nielsen, Aalestrup        ca. 1050 tegninger     1966-1990