Lokalhistorisk Arkiv udgav deres første årsskrift i 1983 og har siden leveret et nyt i de efterfølgende ulige årstal. 
Årsskrifterne har hver gang en eller flere - mindre eller større - beretninger fra hvert af kommunens sogne. 
 
Årsskrifterne kan købes på arkivet eller bestilles hos sognerepræsentanterne. 
(årgangene 1983 og 1985 er udsolgte.) 
 
                
               2007     150,- kr. 
               2005     165,- kr.  
               2003     150,- kr.                                        
               2001     120,- kr. 
 
             Tilbud!!            årgangene 1987-1999 kan købes for 50,- kr. pr stk. 
                                       Købes alle 7 årgange, koster hele sættet kun 250,- kr. 
                                       Tilbuddet gælder så længe laver haves.                 
                
 
 
Her følger en fortegnelse over emner fra de enkelte årgange: 
 
1983   (udsolgt)                           
Spredte træk fra Hvilsom hedes historie                                
I taknemmeligt minde om mine forældre (Hvam
Dramaet i Thorup 1839 (Simested
Testrup kirke og hospital 
En Fjelsø-drengs erindringer 
Aalestrup, byen ved Simested ådal 
De allierede flyveres fællesgrav i Aalestrup 
Min skoletid — Vesterbølle skole omkring 1930 
Træk af Østerbølle sogns historie 
Bidrag til gården Holmmarks historie (Gedsted
 
1985   (udsolgt) 
Minder fra barndoms- og ungdomstiden for 100 år siden (Hvilsom) 
Tre elever fortæller om deres skole i Hvam 
Da præsten i Simested blev afsat 
Omkring hedeopdyrkerne i Testrup sogn 
Fra mergelbanens tid (Fjelsø
Nogle træk fra besættelsestidens dagligdag i Aalestrup 
Der knyttes bånd mellem England og Aalestrup 
En købmandsforretning i Vestebølle 
Nabostrid i Bygum (Østerbølle
Bidrag til gården Holmmark’s historie (forts.) (Gedsted
 
1987 
Gravhøje på gassens vej (Fjelsø
Spredte træk fra en barndom i Fjelsø i 30-erne 
Revlingeindustri i Gedsted 
Vesterbølle kirke 
Kommunale- og sociale forhold i 1800-tallet, Østerbølle sogn 
Hverrestrup-katastrofen (Simested
Omkring gravstenen i Testrup kirke 
Mergelgravsulykken i Tollestrup for 100 år siden (Hvilsom
Mine fodboldbrødre fra Hvilsom 
Første valg af sogneforstanderskab i Hvam-Hvilsom kommune 
Smeden og drengene (om modstandsgr. I Aalestrup
 
1989 
Restrup — Lille Restrup — Restrup i Rinds herred (Hvam
De gamle skoler i Hvilsom sogn 
Johs. V. Jensens tilknytning til Guldager (Simested
Skalleindustrien ved Louns Bredning (Gedsted
Skolehistorie fra Bystrup (Gedsted
Minder fra min skoletid (Fjelsø
Vådeskudsulykke på Stenild Mosegaard (Vesterbølle
Erindringer fra Vesterbølle 
Da bolden trillede i Knudstrup 1944-1970 (Østerbølle
Smeden og drengene (forts.)  
Af Testrupgaard’s nyere historie 
 
 
1991 
Hvam - i går - i dag - i morgen 
Barndomsminder fra Glerup (Vesterbølle
Slagsmål på Klotrup gade (Fjelsø
Forskellige indtryk fra min barndom i Fjelsø 
Et tilbageblik (Simested
Hyrdehuset - 100 år (Simested
Testrup som skoleby i 1920-erne 
Østerbølle - en delt by 
Gedsted håndværker- og borgerforening 
En krønike om Realskolen? (Aalestrup
En af Aalestrups allerførste håndværkere 
Min barndomstid i Hvilsom 1920-1937 
 
1993 
af Gedsted Brohus historie (Gedsted
Tjenestepige på landet i 1920-erne (Fjelsø
Lærer Jens Jensen på Knudstrup skole (Østerbølle
Fra min tid i Knudstrup skole (Østerbølle
Barndomsminder fra Rolsiggaard i Knudstrup (Østerbølle
Tyverisag fra Vesterbølle 
En Hverrestrupbondes tragiske endeligt (Simested
Christian Madsen fortæller (Hvilsom
En socialsag for 100 år siden (Hvam-Hvilsom
Vejstrid i Testrup 
Byen der voksede op på heden (Aalestrup
Skrædderens Aalestrup-sang 
Trafik på skinner gav vækst i Himmerland (Aalestrup
DSB’s generaldirektør i 1893, Isaac Wilhelm Tegner (Aalestrup
 
1995 
Jacob Sørensen Bisgaard og krigen 1864 (Fjelsø
Skolevæsenet i Vesterbølle sogn 
De glade majdage i 1945 (Aalestrup) 
Ung i Gedsted 
Lidt gårdhistorie (Stensbæk i Fjelsø) 
Sag om ulovlig brændevinsbrænding i Vesterbølle 
En dag i et mejeri 
Hvam skole - 90 år 
Afviklinger - udviklinger og iagttagelser - set fra Hvam 
Livsskildringer fra Simested 1811-1924 
Langmosegaard i Hvilsom 
Erindringer ved Marensine Goodwin, Simested 
Tinus, livsstilling: tjenestekarl (Aalestrup) 
 
1997 
Overfart og oversvømmelse ved Gedstedbro (Gedsted
Hvilsom Andelskasse 
Barndom i Vesterbølle præstegård 
Jernalderbyen i Østerbølle 
Marked i Aalestrup 
Af en degns papirer (Fjelsø
Natmandskvindens levned (Fjelsø
Uddrag af Gregers C. Mortensens erindringer (Simested
Et mord i Knudstrup 1770 (Østerbølle
Kastrupgaard (Testrup
Træk fra erindringens pulterkammer (Hvam
Aalestrup skole i 100 år 
Mine barndoms- og ungdomsår i Aalestrup 
En gæst fra Berlin (Aalestrup
 
1999 
Veteranen fra Fjelsø 
Krogaarden i Klotrup 
Historien om ”Kjar-Skrædderen” (Gedsted
Lidt krohistorie - Hvam Kro 
Maren Pedersdatter  ”begiering” til biskoppen (Hvam
Henfarne slægter  -forglem dem ej (Hvam
Barndom og ungdom i Thorup (Simested
Mergelgravsulykke i Hverrestrup (Simested
Testrupgaard i 1900-tallet 
”Fattig-Ell” (Østerbølle
En fortælling om Vesterbølle sogn 
Altertavlen i Østerbølle kirke 
Mønt fra Markedsdalen (Østerbølle
”Jyden” i fortid og nutid (Aalestrup
Aalestrup Dagblad 
 
2001 
Angående Kirketoften i Fjelsø 1848 
Indberetning om Fjelsø kirke 
Auktion over Gewæhrskab og Træhest i Fjelsøe 
Niels Mortensens dagbog (Gedsted
Du Husmand 
Fra fæstebonde til selvejer (Vesterbølle
Straffesag mod 3 karle fra Bygum (Østerbølle
Hvad kogebogen gemte (Simested
Simested sogneråd 
Simested Mølle 
Mordet på Dorthea Nikoline Christensen (Hvilsom
Støttrup-smeden (Hvam
Uddrag af min livshistorie (Aalestrup) 
Erindringer fra mit liv i Aalestrup 
Lidt 100-år gammelt lokalstof 
 
 
2003 
Er det en, der kan komme op om morgenen?  (Gedsted
Mordet på Dorthea Nikoline Christensen (Hvilsom)  forts. 
En beretning om et mejeris livsforløb (Østerbølle
Et år - fjorten dage!  (Fjelsø/Gedsted)  
Grisen  (rim) 
Ufuldstændig kladde til erindringer  (Fjelsø
Ærbødigst - Ugerevy fra Rækkeborg (Fjelsø
Præstepar i Simested-Testrup 
Ruiner ved Testrup kirke og Testrupgaard 
Missionær Martin Wiwe (Aalestrup
”Bette Mit” - Anni Kathrine Gundestrup Leth  (Hvilsom
Min skoletid i Aalestrup realskole 
Forlovelse og bryllup omkr. 1900-tallet (Hvam
 
 
2005 
Skoledreng i Hvilsom/ Aalestrup 1936-1945 
Smør-Pouls meritter (Østerbølle) 
Nu lister sig vinden for skolens dør - Realskolen 
Dagbogsudpluk fra 1934  (Fjelsø) 
Ildebrand på Testrupgaard 1877 og proprietær Jensens børn 
Tulstrupgaard  (Hvam) 
Henfarne slægter (Vesterbølle) 
Erindringer fra Ane Marie Kristensen (Fjelsø) 
Min barndom i Gedsted 
Erindringer fra min barndom (Vesterbølle) 
Håndtegnsten fra bronzealderen (Simested) 
 
 
2007 
Min dagbog fra 1939-1945 (Vesterbølle) 
Erindringer (Fjelsø) 
En forårsdag i 1930-erne set fra vindmotoren (Fjelsø) 
Vesthimmerlands Avis i 100 år (Aalestrup) 
Købmanden i det grønne lyn (Simested) 
En sag om en død hund (Fjelsø) 
Himmerlands herregårde med rod dybt i historien (Hvam)  
Et bryllup trods forbud (Østerbølle) 
Østerbølle, kirkebog C226 C-3 1892-1900 
Chr. Ulrik Hansens breve til vandrebogen for Realklassen 1938 (Aalestrup) 
En hedekukkers erindringer (Hvilsom) 
Christen Sørensen Testrup og andre ejere af Vesterris (Testrup) 
Provincial - Lexicon over Danmark 
Lærer Karl Nielsen, Vesterbølle 
Et liv og en tid (Vesterbølle) 
Modstandsgruppen i Gedsted 
Uddrag fra bogen "Jydske Byer og deres Mænd" 
1868 - Else Christensdatter i Ettruplund forgiver høns (Fjelsø)